Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky již od roku 2016 každoročně vyhlašuje v rámci dotačního programu účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového dopravního automobilu kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 9 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

Veškeré informace o tomto dotačním programu lze nalézt na níže uvedeném odkazu :

https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx